Yesli pri osmotre TS s torgov sobstvennik skazal, chto ostavit nomernyye znaki sebe

Yesli pri osmotre TS s torgov sobstvennik skazal, chto ostavit nomernyye znaki sebe

Yesli pri osmotre TS s torgov sobstvennik skazal, chto ostavit nomernyye znaki sebe